Nákup po telefonu 383 800 155 Význam spánku pro lidský organismus

Vyspali jste se dnes do růžova? Doufáme, že ano! Jedna z nejpřirozenějších součástí života je však stále opředena závojem tajemství.

Co je vlastně spánek?

Spánek, který nám zabere zhruba třetinu života, je nezbytným regeneračním procesem, bez něhož bychom velmi rychle ztratili kontrolu nad svým tělem i myslí. Některé kultury dodnes považují spánek, převážně pak snění, za mysteriozní a přikládají mu mimořádný význam. 

 

Ačkoliv vědci stále ještě nedokáží přesně popsat veškeré spánkové procesy, můžeme říci, že jde o útlumový úsek doprovázený ztrátou plného vědomí, při kterém dochází k uvolnění svalového aparátu, snížení teploty, krevního tlaku, apod.

Fáze spánku

Přesný průběh spánkového cyklu se u každého jedince liší a mění se i s naším věkem.  Ve spánku probíhá střídání dvou základních režimů REM a NREM. Představme si je trochu podrobněji:

REM (rapid eye movement) charakterizuje rychlý pohyb očí, intenzivní činnost mozku, živé sny, svalové uvolnění. Tento spánkový segment tvoří přibližně 20 % spánku dospělých jedinců. REM je podstatou snové činnosti, proto také někdy bývá označován jako D - stav (dream – stav). Perioda REM spánku se u zdravého, dospělého člověka objevuje nejméně třikrát za noc, což znamená, že během jednoho roku bychom měli mít nejméně jeden tisíc snů. Některé zapomene rovnou po probuzení, jiné si neuvědomujeme vůbec. Pouze bdělé vědomí dokáže vzpomínku na sen uchovat.

sleepy GIF

Ve fázi NREM (non-rapid eye movement) dochází k výraznému uvolnění a útlumu mozkové činnosti. Proto je snění spíše výjimečné.

Pár zajímavých faktů:

  • Lidé spící 8 hodin denně se dožívají průměrně nižšího věku než ti, kteří spí 6 hodin.
  • Slepí lidé nevidí žádné obrazy ani během snění, mají však zvýšené ostatní smyslové zážitky.
  • Světový rekord v nespavosti je 264 hodin a 12 minut.
  • Bylo vědecky prokázáno, že počítání oveček k usnutí je naprosto neúčinné, lépe prý fungují obrazy uklidňující krajiny.
  • Ve snech vídádme jen obličeje, které už jsme za svého života viděli v reálu.
  • 4% lidí se zdají pouze černobílé sny.
  • Naši zákazníci potvrzují, že se nejlépe sní v povlečení z povlecemevas.cz :)

 

Pro úžasné snění, naše krásné povlečení!

 


Datum zveřejnění: 07.12.2017